Made for Owest Часу залишилось :

logo
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ
підготовка до ЗНО

NEW


Завдання 1-39 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте її у таблиці «Відповідь до завдання».

Завдання №1

Поява першого керамічного посуду – це характерна риса епохи
Апалеоліту
Бмезоліту
Внеоліту
ГенеолітуВідповідь до завдання № 1 АБВГ


Завдання №2

На рисунку зображено реконструкцію
img 3
Аскіфського поселення Південної Таврії.
Бварязької торговельної факторії Прибалтійського регіону.
Вантичного міста північного Причорномор’я.
Гслов’янського городища середнього Подніпров’я.


Відповідь до завдання № 2 АБВГ


Завдання №3

Свідченням утвердження в Київській Русі в ХІ ст. монотеїстичної релігії є
Абудівництво Софійського собору в Києві, Спасо-Преображенського собору в Чернігові.
Бформування культу Перуна як головного бога, створення пантеону язичницьких богів.
Вборотьба за владу між синами Володимира Великого, перемога князя Ярослава.
Гвибір віри князем Володимиром Святославичем, його хрещення в Корсуні.


Відповідь до завдання № 3 АБВГ


Завдання №4

Що було однією з причин домовленості, досягнутої між онуками Ярослава Мудрого: «Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю…»?
Азагроза завоювання хозарами
Бчисленні набіги печенігів
Вчасті напади половців
Гвторгнення монголівВідповідь до завдання № 4 АБВГ


Завдання №5

Фрагмент історичної пам’ятки, виконаної в техніці мозаїки, зображено на фото
А Б
В Г


Відповідь до завдання № 5 АБВГ


Завдання №6

Коли відбулися описана нижче подія?
«Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів».
Аперша половина XVI ст..
Бдруга половина XVI ст..
Вперша половина XVIІ ст
Гдруга половина XVIІ ст..


Відповідь до завдання № 6 АБВГ


Завдання №7

Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському статуті 1588р.?
«Якби якийсь вотчинний підданий або селянин пішов від котрогось боярина, не переходячи до іншого [боярина], і той, від якого піде, не шукав би того підданого або селянина десять років, - надалі йому до нього нема діла».
Аобезземелення.
Бокатоличення.
Взакріпачення.
Гполонізація.


Відповідь до завдання № 7 АБВГ


Завдання №8

Яку подію в уривку з історичного джерела:
«… стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Терлецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, приступили до святого з’єднання з Римською Церквою»?
Алегалізацію вищої ієрархії православної церкви
Бприєднання Київської митрополії до Московського патріархату
Вутворення греко-католицької церкви
Греформування православної церкви митрополитом П.МогилоюВідповідь до завдання № 8 АБВГ


Завдання №9

Про яку причину Національно-визвольної війни українського народу середини ХVIІ ст. йдеться в уривку з історичного джерела:
«Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони мусять працювати власноручно й зі своїми кіньми три дні на тиждень на користь свого пана, а також сплачувати йому певну кількість …хліба, багато півнів, курей, гусей і курчат перед Великоднем, Трійцею та Різдвом…»?
А воєнно-стратегічну
Б культурно-ідеологічну
В національно-релігійну
Г соціально-економічнуВідповідь до завдання № 9 АБВГ


Завдання №10

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між
img 13
АРіччю Посполитою та Османською імперією.
БОсманською імперією та Великим князівством Литовським.
ВВеликим князівством Литовським і Московським царством.
ГМосковським царством і Річчю Посполитою.


Відповідь до завдання № 10 АБВГ


Завдання №11

Що стало наслідком подій, відображених на картосхемі?

Аукладання Конституції П. Орлика
Бостаточна ліквідація посади гетьмана
Вприєднання Правобережної України до Московської держави
Гзапровадження козацького устрою на Правобережній УкраїніВідповідь до завдання № 11 АБВГ


Завдання №12

Портрет якого гетьмана є елементом композиції зображеної ікони?
АБ.Хмельницького
БІ.Виговського
ВП.Дорошенка
ГІ.МазепиВідповідь до завдання № 12 АБВГ


Завдання №13

Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом
1запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків.
2організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі.
3остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української   старшини з російським дворянством.
4займалися кочовим скотарством;

А1, 4
Б1, 2
В2, 3
Г3, 4


Відповідь до завдання № 13 АБВГ


Завдання №14

У якому регіоні України в складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. сформувався осередок українського національного відродження?
А на Поділлі
Б на Донбасі
В на Запорожжі
Г на СлобожанщиніВідповідь до завдання № 14 АБВГ


Завдання №15

У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?
А1805р.
Б1816р.
В1837р.
Г1848р.Відповідь до завдання № 15 АБВГ


Завдання №16

Відкриття Харківського університету пов’язане з ім’ям
АВ.Каразіна.
БМ.Остроградського.
ВМ.Максимовича.
ГІ.Мечнікова.


Відповідь до завдання № 16 АБВГ


Завдання №17

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували
Ачорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.
Бадміністративні центри губерній зі столицею імперії Санкт-Петербургом.
ВДонецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.
ГКиїв зі столицями західноєвропейських держав.Відповідь до завдання № 17 АБВГ


Завдання №18

У якому році царською владою ухвалено документ, уривок з якого процитовано: «…Зважаючи… на теперішнє тривожне становище суспільства… міністр внутрішніх справ визнав за необхідне …видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити….»?
А 1861р.
Б 1863р.
В 1876р.
Г 1905р.Відповідь до завдання № 18 АБВГ


Завдання №19

Укажіть напрями діяльності товариства “Просвіта” у 1890-х роках на західноукраїнських землях:
Іактивна пропаганда соціалістичних ідей;
ІІорганізація мистецьких і спортивних осередків та гуртків;
ІІІорганізація в Галичині та Буковині первинних осередків українських політичних партій;
ІVпоширення україномовної художньої та науково-популярної літератури;
Vстворення сільських читалень і бібліотек;
пропаганда атеїзму;
VIIознайомлення селян з передовим досвідом ведення сільського господарства;
VIIIстворення позичкових кас і громадських крамниць.

Виберіть і позначте правильну відповідь:
АII, IV, V, VII, VIII;
БI, IV, V, VI, VIII;
ВI, III, VI, VII, VIII;
ГI, II, III, VI, VIII.Відповідь до завдання № 19 АБВГ


Завдання №20

Хто із зазначених науковців одержав Нобелівську премію?
АІ. Мечников
БА. Кримський
ВД. Заболотний
ГМ. ГрушевськийВідповідь до завдання № 20 АБВГ


Завдання №21

Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою: «…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?
А Головна українська рада
Б Революційна українська партія
В Товариство українських поступовців
Г Карпато-руський визвольний комітетВідповідь до завдання № 21 АБВГ


Завдання №22

До кого звертався С.Єфремов із «Листом без конверта» (19 лютого 1918р.), уривок з якого процитовано:
«Серед імен, власники яких нахвалялись обернути Київ в руїну… одне ім’я спиняє на собі увагу, від якого найбільшим жахом віє. Це ваше ім’я. …серце України в залізних лещатах задушила людина, яка носить прізвище великого художника, що служив рідному краєві своїм майстерним пером… Я знав і любив вашого батька. Але я, не вагаючись, кажу: яке щастя, що він помер, як добре, що його очі не бачили й уші не чули, як син бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину українську волю!»?
АДмитра Антоновича
БОстапа Лисенка
ВЮрія Коцюбинського
ГТараса ФранкаВідповідь до завдання № 22 АБВГ


Завдання №23

Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні-серпні 1917 р.?
  1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого вряду-вання Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради»;
  2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити гру­бий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки»;
  3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»;
  4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приво­дом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче на­кинути свою волю всій Російській республіці»;
  5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям»;
Варіанти відповіді:
А1,3;
Б2,4;
В1, 5;
Г3, 4.Відповідь до завдання № 23 АБВГ


Завдання №24

Внутрішня політика гетьмана П.Скоропадського в соціально-економічній сфері передбачила
Анаціоналізацію великої промисловості і запровадження трудової повинності
Бскасування восьмигодинного робочого дня й заборону страйків
Встворення централізованої системи управління і корпорацій роботодавців
Густановлення державного контролю на виробництві і створення галузевих профспілокВідповідь до завдання № 24 АБВГ


Завдання №25

Вкажіть подію, яка ознаменувала завершення збройної боротьби регулярних військ УНР за незалежність України:
А“Другий зимовий похід” військ УНР;
БЧортківська офензива;
Вбій під Крутами;
Грозгром Врангеля.Відповідь до завдання № 25 АБВГ


Завдання №26

Що спричинило виголошення Ф.Швецем такої промови:
«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна – в одну Велику Україну… Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу обєднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу…»?
Апроголошення незалежності УНР
Букладення Варшавської угоди
Вповалення більшовицького режиму в Україні
Гпідписання Акта Злуки УНР та ЗУНР.Відповідь до завдання № 26 АБВГ


Завдання №27

Складовою якої політики радянської влади в УСРР були заходи, відображені в документі, уривок із якого процитовано:
«Повна рівноправність української та російської мов, усунення тих перешкод, які б затримували природний розвиток української культури… У школах з викладанням російською мовою необхідне запровадження обов’язкового вивчення української мови…»?
А«воєнного комунізму»
Б ліквідації неписьменності
В коренізації
Г пацифікаціїВідповідь до завдання № 27 АБВГ


Завдання №28

Зображений плакат створено з метою пропаганди виконання одного із завдань

Напис на плакаті:
«Релігія – гальмо п’ятирічки!»

А першої п’ятирічки (1928–1932 рр.).
Б другої п’ятирічки (1933–1937 рр.).
В третьої п’ятирічки (1938–1942 рр.).
Г четвертої п’ятирічки (1946–1950 рр.).Відповідь до завдання № 28 АБВГ


Завдання №29

Вкажіть, ідеологами яких концепцій української політичної думки 1920–1930-х років Були Д. Донцов та В. Липинський:
А“українського монархізму” та “інтегрального націоналізму”;
Б“інтегрального націоналізму” та “українського лібералізму”;
В“українського лібералізму” та “українського соціалізму”;
Г“українського соціалізму” та “українського монархізму”.Відповідь до завдання № 29 АБВГ


Завдання №30

Що стало наслідком подій, відображених на картосхемі?

А розширення кордонів УРСР
Б придушення українського руху Опору
В утворення незалежної Української Держави
Г установлення окупаційного режиму на території УРСРВідповідь до завдання № 30 АБВГ


Завдання №31

Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході
Абитви під Москвою.
БСталінградської битви.
ВКурської битви.
Г«Битви за Дніпро».


Відповідь до завдання № 31 АБВГ


Завдання №32

Вкажіть військову операцію Червоної Армії, внаслідок якої завершилося визволення від фашистської окупації території України в її довоєнних кордонах:
АКорсунь-Шевченківська;
БЯссько-Кишинівська;
ВКарпато-Ужгородська;
ГЛьвівсько-Сандомирська.Відповідь до завдання № 32 АБВГ


Завдання №33

Укажіть період розвитку українського суспільства, характерними рисами якого була боротьба влади з проявами “українського буржуазного націоналізму”, з “космополітизмом” та “низькопоклонством перед Заходом”:
Акінець 1930-х – початок 1940-х рр.;
Бдруга половина 1940-х – початок 1950-х рр.;
Вдруга половина 1950-х – початок 1960-х рр.;
Гкінець 1960-х – перша половина 1970-х рр.Відповідь до завдання № 33 АБВГ


Завдання №34

Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?
Азагострення дипломатичних відносин з Українською РСР
Бчасткова асиміляція українців у польському середовищі
Внормалізація стосунків влади з українською меншиною
Грозширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПАВідповідь до завдання № 34 АБВГ


Завдання №35

Вкажіть рік введення в дію першого атомного реактора в Україні:
А1959 р.;
Б1960 р.;
В1961 р.;
Г1962 р.Відповідь до завдання № 35 АБВГ


Завдання №36

За якого керівника СРСР започатковано процес, відображений на малюнку з радянського журналу?
АМ.Горбачова
БЛ.Брєжнева
ВЮ.Андропова
ГМ.ХрущоваВідповідь до завдання № 36 АБВГ


Завдання №37

С. Параджанов, І. Миколайчук, Л. Биков – видатні представники українського
А кіномистецтва.
Б образотворчого мистецтва.
В театрального мистецтва.
Г хореографічного мистецтва.Відповідь до завдання № 37 АБВГ


Завдання №38

У липні 1994р. Президентом України обрано
АВ.Чорновола
БЛ.Кравчука
ВО.Мороза
ГЛ.КучмуВідповідь до завдання № 38 АБВГ


Завдання №39

У якому році розповсюджувалася зображена агітаційна листівка?
А1985р.
Б1989р.
В1990р.
Г1991р.Відповідь до завдання № 39 АБВГУ завданнях 40-42 до кожного з чотирьох (п’яти) рядків у лівій колонці виберіть,на Вашу думку, один правильний варіант у правій колонці. Поставте позначки в таблиці«Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків і колонок.

Завдання №40

1«Повість минулих літ»
2«Києво-Печерський патерик»
3«Повчання дітям» Володимира Мономаха
4«Слово о полку Ігоревім»
А«був дехто з Києва . хто постригся під іменем Агапіта… цей Агапіт… допомагав хворим. І коли хто з братії хворів… то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний був Лікарем…»
Б«…Паче всього –убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця. А молодих як братів…»
В«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. … ввійшов у свій город… та прийняв стіл свого батька, та проголив перемогу…»
Г«Коли ж поляни жили осібно володіли родами своїми… - то було між них три брати: одному імя Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра їх – Либідь. … Зробили вони городок і …назвали його Києвом…»
Д«Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі… Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!...»


Відповідь до завдання № 40 АБВГД
1
2
3
4


Завдання №41

Укажіть авторство наведених досліджень.
1 Д. Яворницький
2 А. Кримський
3 І. Мечников
4 М. Грушевський
А «Історія запорозьких козаків»
Б «Історія Туреччини та її письменства»
В «Генеалогічні міркування (про походження багатоклітинних)»
Г «Історія русів»
Д «Історія України-Руси»Відповідь до завдання № 41 АБВГД
1
2
3
4


Завдання №42

З’ясуйте, якого періоду історії України стосується зміст кожного з наведених уривків.
1 «Вихід на політичну арену значної кількості нових суспільних формувань змінив сам характер виборів, зробивши основний акцент на їх альтернативності (на 450 мандатів у Верховну Раду УРСР претендувало майже три тисячі кандидатів)…»
2 «Стійкість і мужність української армії, підтримка армії з боку українського народу стали основними чинниками, які, поряд із тиском Заходу, змушували Росію йти на “заморожування” агресії...»
3 «Враховуючи, що існуючі обмеження в становищі перебуваючих на спецпоселенні виселених кримських татар…у подальшому не є необхідними, Президія Верховної Ради СРСР ухвалює:…звільнити з-під адміністративного нагляду кримських татар…»
4 «…У СРСР побудовано розвинене соціа- лістичне суспільство. На цьому етапі… все повніше розкриваються… переваги соціалістичного способу життя…Це суспільство зрілих соціалістичних суспільних відносин, у якому… склалася нова історична спільність – радянський народ…»
А Україна в перші післявоєнні роки
(1945–поч.1950-х рр.)
Б Україна в умовах десталінізації
(1953–1964 рр.)
В Україна в період загострення кризи радянської системи
(1965–1985 рр.)
Г розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
(1985–1991 рр.)
Д Україна в умовах незалежності
(1991р. – поч.XXI ст.)Відповідь до завдання № 42 АБВГД
1
2
3
4У завданнях 43-45 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці «Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.

Завдання №43

Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI – першої половини XVIII ст..
Адрук І.Федоровим Острозької Біблії
Бнадання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії
Встворення Пересопницького Євангелія
Глегалізація православної церкви в Речі ПосполитійВідповідь до завдання № 43 АБВГ
1
2
3
4


Завдання №44

Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.
Апроголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.
Букладання Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.
Впроголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу.
Гдержавний переворот і прихід до влади П.Скоропадського.


Відповідь до завдання № 44 АБВГ
1
2
3
4


Завдання №45

Установіть послідовність виходу друком часописів, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.
А
Б
В
ГВідповідь до завдання № 45 АБВГ
1
2
3
4Завдання 46 має шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Введіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Завдання №46

Які терміни і поняття слід використовувати, характеризуючи перебіг подій на території України в 1943р.?
1плацдарм
2евакуація
3партизанський рейд
4похідні групи
5план «Барбаросса»
6«Східний вал»Відповідь до завдання № 46Розробка та підтримка: ІТ відділ ЛРЦОЯО © (2008-2023)